Säkerhet | OF Ekeri
OF Ekeri

Säkerhet

I modern godstrafik krävs allt pålitligare och säkrare transporter. Med EkeGuard kan man övervaka, säkra och kontrollera sitt fordon.

 

EkeGuard L:

Grundversionen EkeGuard L är ett centrallåssystem. Med hjälp av EkeGuard L låser du trådlöst alla skåpdörrar med en knapptryckning.

 

EkeGuard ITSL:

EkeGuard ITSL har utöver den fjärrstyrda låsfunktionen även andra egenskaper.  ITSL styr lås och larm samt även andra funktioner, under parkering kan larmet styras också till mobiltelefonen.

Larmsystem

EkeGuard ITSL övervakar hela enhetens funktioner och vid försök till inbrott och stöld larmar den till fjärrkontrollen samt som textmeddelande till valda servicenummer.

Axelvikt

EkeGuard meddelar axelvikterna på vägen och vagnens totalvikt samt hjälper chauffören att lasta skåpsläpet rätt.

Temperatur

EkeGuard ITSL följer totaltemperaturen, mäter separata temperaturer i olika delar av lastutrymmet och larmar om avvikelser ifall gränsvärden överskrids.  

Färdvägsinformation från internet

EkeGuard ITSL meddelar fordonets position med GPS- koordinater till mobiltelefon eller dator. Systemet ökar avsevärt transportenhetens säkerhet. Positionen på kartan fås via länken: Track your unit »

Nivåreglering av luftfjädring

EkeGuard reglerar luftfjädringen. Nivåregleringen aktiveras och styrs med fjärrkontroll.

Styrning av innerbelysning

EkeGuard styr belysningen i enheten. Innerbelysningen kan styras med antingen fjärrkontroll eller genom att ställa in timer.

 

Säkerhet


Follow Us


Facebook Instagram LinkedIn