Öppningsbar sida | OF Ekeri
OF Ekeri

Öppningsbar sida

Öppningsbar sida möjliggör:

  • enklare och snabbare lastning och lossning av gods
  • utnyttjande av lastutrymmet på ett mångsidigt sätt
  • fulla laster, partilaster och styckegods
  • frys- och torrgods
  • obehindrad lastning och lossning av långt gods och pallgods
  • flexibilitet att lossa/lasta mindre godsmängder var som helst i lastutrymmet
  • kortare väntetider
  • bättre möjlighet att få returlaster

1.

Öppningsbar sida ökar avsevärt möjligheterna vad gäller både lastens placering, mängd samt lastnings- och lossningsmöjligheterna. Öppningsbar sida gör lastutrymmet kan utnyttjas optimalt.

3.

Bland Ekeris mångsidiga tillvalsutrustning väljer du enkelt det du behöver.

4

Dörrarna öppnar och stänger du smidigt och snabbt. Dörrstopparna säkrar att dörrarna hålls öppna under lastning/lossning..


Follow Us


Facebook Instagram LinkedIn