Kvalitet och miljö | OF Ekeri
OF Ekeri

Kvalitet och miljö

Kvalitet

Ekeri kvalitet är en helhet som framkommer bland annat i:  

  • säkra produkter
  • hög kvalitet och finish
  • utrustningsnivå efter önskemål
  • totalleverans
  • produkten levereras i enlighet med avtal
  • flexibla servicetjänster

Vårt produktionssystem garanterar att produkterna är säkra och att leveranstiderna håller. Även produktionens material- och underleverantörer följer Ekeris principer. Vårt ledningssystem garanterar att produkterna är avtalsenliga och motsvarar kundens krav, behov och förväntningar. Ekeris ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 kvalitets- och miljöstandarder.

ISO-9001 - EkeriISO-14001 - Ekeri

Miljö

Vi arbetar aktivt för att minimera vår miljöpåverkan. Vi beaktar miljöaspekter i hela kedjan från val av leverantörer till produktutveckling, planering och produktion. Våra kunder ser detta i kundanpassade transportutrustningar med optimal nyttolastförmåga och bra miljöprestanda.

 

Ekeri - laatu ja ympäristö


Follow Us


Facebook Instagram LinkedIn