FNA/FRC | OF Ekeri
OF Ekeri

FNA/FRC

FNA/FRC är en mångsidig transportenhet som lämpar sig för livsmedels-, styckegods- och industritransporter. Den minimerar tomkörning och gör det lättare att få tag på returlaster. Med rätt tillvalsutrustning kan man maximera säkerheten, effektivera användandet av lastutrymmet och sänka bränsleförbrukningen. 

Vårt ATP-typgodkännande omfattar de flesta skåpmåtten och utrustningarna. Alla våra ATP-typgodkända FNA- och FRC-skåp finns med helöppningsbar sida, lösningar för multi temp samt utrustade med olika mellanväggar. Skåpen uppfyller alla stränga kvalitetskrav som ställs på livsmedelstransporter och har en mycket konkurrenskraftig egenvikt. Skåpen är isolerade med helt freonfria isoleringsmaterial.   

ATP är ett internationellt avtal om frakt av lättfördärvliga livsmedel. ATP-godkända skåp klassificeras i två kategorier: FNA och FRC.

F =  kylaggregat
N = normalt isolerad
R = välisolerad
A = temperaturer +12 °C – 0°C
C = +12°C – -20°C. 

ATP-typgodkännande finns i följande produktgrupper:  

  • Trailers
  • City-trailers
  • Bilskåp
  • Centeraxel släpvagnar
  • Släpvagnar
  • Ekeri - FRC
  • Ekeri - FNA
  • Ekeri - FNA

 

Offertförfrågan »

Produktblad » 


Follow Us


Facebook Instagram LinkedIn