Ekeri produkter | OF Ekeri
OF Ekeri

Ekeri produkter

 

 • Trailers

  För internationella transporter enligt europeisk standard såväl för fjärrtrafik som för distribution.

  Ekeri - Puoliperävaunu
 • Jumbo-trailers

  Maximal lastningsvolym för fjärrtrafik och distribution.

  Ekeri - Jumbo-puoliperävaunu
 • City-trailers

  Flexibel lösning för stadsdistribution.

  Ekeri - City-puoliperävaunu
 • Bilskåp på lastbil

  För distribution och fjärrtrafik.

  Ekeri - kuorma-auton umpikorit
 • Centeraxelsläp

  För fjärrtrafik samt smidig distribution med 18,75 meter långa kombinationer eller 25,25 meter långa modulkombinationer.

  Ekeri - Keskiakseliperävaunut
 • Släpvagnar

  För fjärrtrafik; med 4 och 5 axlar i Sverige och Finland samt kortare i Norge och EU.

  Ekeri - Perävaunut
En lättisolerad enhet är lämplig för både styckegodstransporter och industritransporter

En lättisolerad enhet är lämplig för både styckegodstransporter och industritransporter. Med rätt tillvalsutrustning kan man bland annat maximera säkerheten, utnyttja lastutrymmet maximalt och sänka bränslekostnaderna. 

Lättisolerade enheter finns för alla produktgrupper:

 • Trailers
 • Jumbo-trailers
 • City-trailers
 • Bilskåp
 • Centeraxel släpvagnar
 • Släpvagnar
FNA/FRC är en mångsidig transportenhet som lämpar sig för livsmedels-, styckegods- och industritransporter.

FNA/FRC är en mångsidig transportenhet som lämpar sig för livsmedels-, styckegods- och industritransporter. Den minimerar tomkörning och gör det lättare att få tag på returlaster. Med rätt tillvalsutrustning kan man maximera säkerheten, effektivera användandet av lastutrymmet och sänka bränsleförbrukningen. 

Vårt ATP-typgodkännande omfattar de flesta skåpmåtten och utrustningarna. Alla våra ATP-typgodkända FNA- och FRC-skåp finns med helöppningsbar sida, lösningar för multi temp samt utrustade med olika mellanväggar. Skåpen uppfyller alla stränga kvalitetskrav som ställs på livsmedelstransporter och har en mycket konkurrenskraftig egenvikt. Skåpen är isolerade med helt freonfria isoleringsmaterial.   

ATP är ett internationellt avtal om frakt av lättfördärvliga livsmedel. ATP-godkända skåp klassificeras i två kategorier: FNA och FRC.

F =  kylaggregat
N = normalt isolerad
R = välisolerad
A = temperaturer +12 °C – 0°C
C = +12°C – -20°C. 

ATP-typgodkännande finns i följande produktgrupper:  

 • Trailers
 • City-trailers
 • Bilskåp
 • Centeraxel släpvagnar
 • Släpvagnar
Ekeris lättisolerade enhet finns också i en ADR EXIII version som är lämplig för transport av farligt gods, till exempel sprängämnen.

Ekeris lättisolerade enhet finns också i en ADR EXIII version som är lämplig för transport av farligt gods, till exempel sprängämnen.

Vi har levererat ADR EX III enheter till Finland, Sverige, Norge, England och Holland. Enheterna är testade och uppfyller ADR EX III kraven. 

ADR EX III – utrustning finns i följande produktgrupper:

 • Trailers
 • City-trailers
 • Bilskåp
 • Centeraxel släpvagnar
 • Släpvagnar
Konstruktioner som fått XL-certifikat har testats för att klara av laster enligt EN12642 XL -standarden.

Konstruktioner som fått XL-certifikat har testats för att klara av laster enligt EN12642 XL -standarden. De är alltså säkrare än normala konstruktioner.  

XL-certifikat kan fås för följande Ekeri-konstruktioner:

 • Utan sidodörrar
 • Dörrar på en sida (förutom ADR EXIII)
 • Dörrar på båda sidorna (endast med lätt isolering och ADR EXIII)

Samt till följande produktgrupper:

 • Trailers
 • Jumbo-trailers
 • City-trailers
 • Bilskåp
 • Centeraxel släpvagnar
 • Släpvagnar

Follow Us


Facebook Instagram LinkedIn