In/Utcheckning | OF Ekeri
OF Ekeri

In/Utcheckning

Vid leverans av ett hyresobjekt utförs en utcheckning tillsammans med hyrestagaren eller av hyrestagaren utsänd person. Vid detta tillfälle gås enheten igenom väldigt noggrant och avslutningsvis fotodokumenteras enheten. Bilderna gäller som en dokumentation av släpvagnens skick vid avhämtning.

Avhämtning och Återlämning av hyresenheterna sker mellan 07.00 - 17.00.

Vid återlämning av ett hyresobjekt utförs en incheckning tillsammans med hyrestagaren eller av hyrestagaren utsänd person. Vid detta tillfälle gås släpvagnen igenom mycket noggrant och eventuella skador som uppkommit dokumenteras. Skador som uppkommit på grund av felaktigt handhavande debiteras hyrestagaren inom 1 vecka.
Återlämning av en hyresenhet skall alltid meddelas skriftligt, minst 1 månad innan återlämnandet sker.

In- och utcheckning tar i regel 20 minuter.


Follow Us


Facebook Instagram LinkedIn