Skötsel och underhåll | OF Ekeri
OF Ekeri

Skötsel och underhåll

Livet som lastbärare är hårt, det ställer stora krav på påbyggnationer och efterfordon. För att denna ska fungera tillförlitligt och på bästa möjliga sätt så är det viktigt att regelbunden skötsel och underhåll genomförs.

Vi rekommenderar att du läser igenom den handbok som medföljer produkten. I denna står det beskrivet vilket underhåll som krävs och vid vilka tidsintervaller det ska utföras. Till släp och trailers medföljer även service- och underhållsföreskrifter från axeltillverkaren. Denna rekommenderar vi även att läsa igenom och följa.

Har du frågor gällande skötsel och underhåll, kontakta oss på 0433-726 07 så hjälper vi dig.

Nedan hittar du olika användarhandböcker i PDF-format samt information från BPW och SAF. 

Smörjschema Ekeri (726 kB)

Användarhandbok Tyllis (1757 kB)

Underhållsföreskrifter BPW »

Underhållsföreskrifter SAF » 

 


Follow Us


Facebook Instagram LinkedIn